Tập đoàn CEO và DTT Group ký kết hợp tác đầu tư sản phẩm Sonasea Paris Villas
Hấp lực từ sản phẩm Sonasea Paris Villas
Nhà đầu tư tăng tốc đón đầu Đặc khu kinh tế Phú Quốc
Vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển Đặc khu kinh tế Phú Quốc