LỄ TỔNG KẾT NĂM 2017
Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh quí III/2017